Μια τζακαράντα κοντά στην Καπνικαρέα..

3
IMG_8766

@οδός Ερμού, Αθήνα

Comments are closed.